Λόγω εργασιών συντήρησης των συστημάτων του Ειδησεογραφικό Πρακτορείο    www.vouli.net , θα υπάρξει διακοπή στις υπηρεσίες. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024

Χαιρετισμός Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δρος Αθηνάς Μιχαηλίδου στην εκδήλωση για την «Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή»Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι εδώ για να απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή εκδήλωση, που πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, η οποία καθιερώθηκε να εορτάζεται στις 15 Μαρτίου κάθε έτους.

Αναμφίβολα, οι καταναλωτές/ώτριες αποτελούν μία από τις πλέον ισχυρές ομάδες της κοινωνίας, αφού με την αγοραστική τους δύναμη και τη συλλογική τους συμπεριφορά διαμορφώνουν τις τιμές, την ποιότητα των προϊόντων, τους όρους, τις συνθήκες αλλά και την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, επηρεάζουν καθοριστικά την εγχώρια αλλά και τη διεθνή οικονομία και, ως εκ τούτου, είναι επιφορτισμένοι/ες με την υποχρέωση και την ευθύνη των συνετών και σωστών επιλογών.

Παράλληλα, οι καταναλωτές/ώτριες επηρεάζονται και οι ίδιοι/ες από κάθε δημόσια και ιδιωτική τους απόφαση. Για αυτό και η αποτελεσματική προστασία τους αποτελεί προτεραιότητα για κάθε ευνομούμενη Πολιτεία. Προς την κατεύθυνση αυτή, και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, υιοθετούνται εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διαδικασίες και νομοθεσίες, που διασφαλίζουν τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και οικοδομούν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, θωρακίζοντας τα βασικά δικαιώματά τους. Τα δικαιώματα αυτά, αφορούν, μεταξύ άλλων, στην προστασία της υγείας και των οικονομικών συμφερόντων από προϊόντα και υπηρεσίες, στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών, στην ασφάλεια, στη σωστή πληροφόρηση και στην ανεπηρέαστη επιλογή.

Το πλέον, όμως, σημαντικό, το οποίο πρέπει όλοι να κατανοήσουμε είναι ότι, τόσο για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων όσο και για την επιτέλεση των υποχρεώσεων που έχουμε ως καταναλωτές/ώτριες, απαιτείται, προηγουμένως, η καλλιέργεια ορθής καταναλωτικής συνείδησης και κουλτούρας από την παιδική ηλικία τόσο από το οικογενειακό όσο και από το σχολικό περιβάλλον. Άλλωστε, η  εκπαίδευση των καταναλωτών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, αναγνωρίζουμε την ευθύνη που έχουμε για τη δημιουργία των αυριανών συνειδητοποιημένων ενήλικων καταναλωτών. Των μαθητών και των μαθητριών, που θα είναι σε θέση, ως ενεργοί πολίτες, να ενημερώνονται για τα καταναλωτικά τους δικαιώματα και ως υπεύθυνοι και κριτικά σκεπτόμενοι καταναλωτές να αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους, να αξιολογούν τις επιλογές τους και να κατανοούν τις επιπτώσεις των αγορών τους στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω ότι, μέσα από στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, και ιδιαίτερα μέσα από το μάθημα Αγωγής Υγείας, καλλιεργείται η ενθάρρυνση της βιώσιμης κατανάλωσης, της καταναλωτικής ευαισθητοποίησης, της δημιουργικότητας και της αυτονομίας.

Είμαι απολύτως βέβαιη ότι η άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα ακολουθήσει θα αποτελέσει ευκαιρία συνειδητοποίησης του ατομικού και συλλογικού μας ρόλου, καθώς και  ανάληψης περαιτέρω δράσεων όσον αφορά στην ευθύνη που έχουμε ως Πολιτεία και ως πολίτες να προασπίζουμε τα δικαιώματά μας και να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας.

Έχοντας την πεποίθηση ότι η σημερινή εκδήλωση αποτελεί ευκαιρία για απολογισμό, σκέψη και προβληματισμό, συγχαίρω θερμά όσους και όσες συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή της.