Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024

Υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων


 

Το Τμήμα Δασών και η εταιρεία KYKON Ltd υπέγραψαν σύμβαση για την προμήθεια, συντήρηση και εκπαίδευση στη συντήρηση και χρήση δεκαεπτά (17) πυροσβεστικών οχημάτων με δυνατότητα μεταφοράς 6.000 λίτρων νερού στο Τμήμα Δασών.

Η σύμβαση υπογράφτηκε τη Δευτέρα, 03/06/2024, από τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών δρ Σάββα Ιεζεκιήλ και τον κ. Παναγιώτη Κωνσταντίνου, Διευθυντή της KYKON Ltd.

Η σύμβαση έχει διάρκεια 26 μήνες, με την τμηματική παράδοση των οχημάτων:

  • Τα πρώτα δώδεκα (12) πυροσβεστικά οχήματα, των οποίων το κόστος αγοράς καλύπτεται πλήρως από την Παρέμβαση C2.1I9: «Προστασία Δασών από Πυρκαγιές», υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα, σε διάρκεια 20 μηνών και
  • Πέντε (5) οχημάτων, των οποίων το κόστος αγοράς καλύπτεται από Εθνικούς Πόρους, σε διάρκεια 26 μηνών.

Η προμήθεια των οχημάτων αυτών θα είναι σταδιακή μέχρι και το 2026 και αναμένεται να συμβάλει καταλυτικά στην επιχειρησιακή ικανότητα του Τμήματος Δασών για την αντιμετώπιση και καταστολή των δασικών πυρκαγιών.