Δευτέρα 13 Μαΐου 2024

Η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε σήμερα την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων κ. Μαριλένα ΡαουνάΗ Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου δέχθηκε σήμερα την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Μαριλένα Ραουνά και την ομάδα της στην πρώτη μεταξύ τους συνάντηση από την ανάληψη των καθηκόντων της ως υφυπουργού,

στο πλαίσιο των διεργασιών προετοιμασίας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Καλωσορίζοντας την υφυπουργό, η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε τη μεγάλη σημασία της αρμονικής μεταξύ Νομοθετικής και Εκτελεστικής Εξουσίας συνεργασίας, ώστε η πολιτεία να καταστεί δυνατόν να φέρει εις πέρας επιτυχώς τη μεγάλη πρόκληση που τίθεται ενώπιόν της με την επικείμενη ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. 

Από την πλευρά της η κα Ραουνά, τόνισε ότι η ορθή προετοιμασία και επιτυχής ενάσκηση της κυπριακής προεδρίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την παρούσα Κυβέρνηση, αλλά και εθνική αποστολή από την οποία η Βουλή των Αντιπροσώπων και ο σημαντικότατος ρόλος που καλείται να διαδραματίσει δεν εξαιρούνται.

Η κα Ραουνά προέβη επίσης σε εκτενή και εις βάθος ενημέρωση της Προέδρου της Βουλής αναφορικά σε όλες τις πτυχές που αφορούν στους προγραμματισμούς της Κυβέρνησης σε οργανωτικό και ουσιαστικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο υποδομών. Ανέφερε σχετικά ότι οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας θα καθορισθούν επακριβώς, κατόπιν διαβούλευσης με όλα τα υπουργεία αλλά και με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τονίζοντας παράλληλα ότι αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση της κοινοβουλευτικής διάστασης, στο πλαίσιο της επικείμενης προεδρίας και των διακοινοβουλευτικής φύσεως προγραμματιζόμενων δράσεων. 

Συζητήθηκαν επίσης γενικότερα ζητήματα που αφορούν στο μέλλον της ΕΕ και την προετοιμασία της για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων, καθώς και το θέμα της λήψης αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία και κατάργηση της ομοφωνίας, θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει τις δύο εξουσίες σε από κοινού συναντήσεις.