Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024

Τα 27 άτομα παραμένουν εντός της Νεκρής Ζώνης και τους συνδράμουν τα Ηνωμένα Έθνη.


 

 

Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη

Τα 27 άτομα παραμένουν εντός της Νεκρής Ζώνης και τους συνδράμουν τα Ηνωμένα Έθνη.

Ως Κυπριακή Δημοκρατία, όπως δηλώσαμε από την πρώτη στιγμή, βρισκόμαστε σε επαφή με την Ειρηνευτική Δύναμη προς αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών τους, εφόσον μας ζητηθεί.

Είμαστε βέβαιοι ότι η Ειρηνευτική Δύναμη θα πράξει τα απαραίτητα για τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων αυτών, δεδομένων και των ιδιαίτερων συνθηκών.

Από τις οποιεσδήποτε τοποθετήσεις δεν θα πρέπει να παραβλέπεται η γενεσιουργός αιτία και οι υπαίτιοι αυτής της δύσκολης θέσης, στην οποία βρίσκονται οι παράτυποι μετανάστες εντός της Νεκρής Ζώνης. Εξάλλου, οι ίδιοι περιέγραψαν ποιοι και πώς τους καθοδήγησαν, αφού πέρασαν από ασφαλείς τρίτες χώρες, προτού αφιχθούν στα κατεχόμενα.

Η Κυπριακή Δημοκρατία γνωρίζει άριστα και σέβεται τις διεθνείς της υποχρεώσεις, όπως ασφαλώς και το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, γι’ αυτό συνεχίζει την αποτελεσματική επιτήρηση κατά μήκος της Νεκρής Ζώνης, σύμφωνα και με τον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής, ως είναι η υποχρέωσή μας.