Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023

Τοποθέτηση Υπουργού Υγείας Δρος Πόπης Κανάρη σε ημερίδα με θέμα «Κύπρος και Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου»

 


Τοποθέτηση Υπουργού Υγείας Δρος Πόπης Κανάρη σε ημερίδα με θέμα «Κύπρος και Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου»

Είναι τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να συζητήσουμε το σημαντικό θέμα της καταπολέμησης του καρκίνου στην Κύπρο, στα πλαίσια του «Ευρωπαϊκού Σχέδιου για την καταπολέμηση του Καρκίνου». Μιας πρωτοβουλίας που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βελτίωση της πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και παρακολούθησης του καρκίνου στα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης και της χώρας μας. 4000 νέα περιστατικά καρκίνου περίπου, εντοπίζονται κάθε χρόνο στη χώρα μας. Τα στοιχεία όπως έχουν ήδη αναλυθεί είναι πολύ ανησυχητικά. Οι αριθμοί κρούουν το κώδωνα του κινδύνου, για την ανάγκη για άμεσες συντονισμένες προσπάθειες και αποφασιστική δράση..

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο αναδεικνύει σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή από το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου. Η αναβάθμιση του δικτύου των μαστογραφικών κέντρων με την επέκταση λειτουργίας τους σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, η προώθηση υλοποίησης πληθυσμιακών προγραμμάτων όπως του Καρκίνου Παχέος Εντέρου, Προστάτη και Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας, η προώθηση νομοθεσίας για την Ανακουφιστική Φροντίδα, και η ένταξη στο ΓΕΣΥ  των υπηρεσιών Ιδρυματικής Ανακουφιστικής Φροντίδας, αποτελούν κάποιες από τις δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη από πλευράς Υπουργείου Υγείας.

Σημαντικό έργο, το οποίο προωθείται προς υλοποίηση, είναι η ανάπτυξη του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, το οποίο απορρέει από την Εθνική Στρατηγική Καρκίνου αλλά αποτελεί και διαχρονική επιδίωξη όλων των φορέων στον τομέα της ογκολογίας. Το Ινστιτούτο θα αποτελέσει τον επιστημονικό φορέα εμπειρογνωμοσύνης στα θέματα καρκίνου, με όρο εντολής την οργάνωση και το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν στην αντιμετώπιση του καρκίνου στην Κύπρο, εστιάζοντας στους βασικούς πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής που αφορά την Πρόληψη, Έγκαιρη Διάγνωση, την Υποστηρικτική Φροντίδα και Αποκατάσταση, την Καταγραφή Περιστατικών μέσω διατήρησης του Αρχείου Καρκίνου και την Έρευνα.  

Το Υπουργείο Υγείας κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Καρκίνου και μελετώντας πετυχημένα παραδείγματα ίδρυσης και λειτουργίας  Εθνικών Ινστιτούτων Καρκίνου σε άλλες χώρες, όπως τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο, προχώρησε στην ετοιμασία  εμπεριστατωμένης τεχνοοικονομικής μελέτης. Η μελέτη σήμερα βρίσκεται ενώπιον των αρμόδιων Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών για αξιολόγηση και λήψη τελικής απόφασης όσον αφορά στον τρόπο υλοποίησης, με τρόπο που να του επιτρέπει να εκτελεί απρόσκοπτα τις αρμοδιότητες του και να συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του καρκίνου.

Το Ινστιτούτο θα αποτελέσει τον επιστημονικό φορέα εμπειρογνωμοσύνης στα θέματα καρκίνου, με όρο εντολής την οργάνωση και το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν στην αντιμετώπιση του καρκίνου στην Κύπρο, εστιάζοντας στους βασικούς πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής που αφορά την Πρόληψη, Έγκαιρη Διάγνωση, την Υποστηρικτική Φροντίδα και την Αποκατάσταση, την Καταγραφή Περιστατικών μέσω διατήρησης του Αρχείου Καρκίνου.

Η Υλοποίηση του έργου θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες ογκολογικές υπηρεσίες στην χώρα μας και θα οργανώσει ένα καλά δομημένο σύστημα υγείας ενάντια στον καρκίνο.  Μέσω της λειτουργίας του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου θα δοθεί η δυνατότητα παροχής ολιστικής φροντίδας στους ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειες τους, αφού θα υπάρξει καλύτερος συντονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της ογκολογίας. Τέλος, θα αποτελέσει μέρος της προσπάθειας για εξειδικευμένη έρευνα και προώθηση της κορυφαίας ποιότητας θεραπευτικών πρακτικών

Κυρίες κα κύριοι,

Είναι προφανές ότι η Κύπρος δεν υιοθετεί απλά το «Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου» αλλά και προχωρά στην υλοποίηση συγκεκριμένων βημάτων για την αντιμετώπιση του. Ως Υπουργείο Υγείας και Κυβέρνηση, συνεχίζουμε να προωθούμε αυτές τις πρωτοβουλίες με σκοπό τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών μας.

Συγχαίρω τους διοργανωτές, τη Μόνιμη Επιτροπή Καρκίνου της ΟΣΑΚ και την Εθνική Επιτροπή Καρκίνου για την πρωτοβουλία και την Ευρωπαία Επίτροπο για θέματα Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου, για τη σημερινή της παρουσία.

Τέλος, σας ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή σας προσβλέποντας σε γόνιμες συζητήσεις.