Ειδησεογραφικό Πρακτορείο

Ειδησεογραφικό Πρακτορείο

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023

Σύνοψη της ομιλίας του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιάννη Παναγιώτου για τον προϋπολογισμό του έτους 2024 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2024 - 2026

 


Σύνοψη της ομιλίας του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιάννη Παναγιώτου για τον προϋπολογισμό του έτους 2024 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2024 - 2026

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το έτος 2024 ανέρχεται σε €800 εκ.. Παρουσιάζει αύξηση €176 εκ. σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του 2023, ο οποίος ανήλθε στα €624 εκ. Στο πιο πάνω ποσό δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ύψους €20 εκ. για το έτος 2024, οι οποίες καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης (ΓΔΑ). Ως εκ τούτου, ο συνολικός προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το έτος 2024 περιλαμβανομένων των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων έργων ανέρχεται σε €821 εκ. σε σύγκριση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό ύψους €660 εκ. το 2023.

Η αύξηση του 2024 οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της δαπάνης της Γενικής Κυβερνητικής Συνεισφοράς κατά €164 εκ., στην αύξηση των δαπανών για παροχές, χορηγίες, σχέδια και έργα κατά €2 εκ. και στην αύξηση των δαπανών προσωπικού κατά €3εκ.

Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των €821 εκ. των προϋπολογιζόμενων δαπανών για το 2024 21% περίπου αφορά παροχές, χορηγίες, σχέδια και έργα, 4% αφορά δαπάνες προσωπικού, 73% αφορά τη δαπάνη για τη Γενική Κυβερνητική Συνεισφορά, ενώ οι καθαρά λειτουργικές δαπάνες περιορίζονται στο 2%.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός για την Κοινωνική Πολιτική του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το έτος 2024 ανέρχεται σε περίπου €178 εκ.. Συγκεκριμένα η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για παροχές ανέρχεται σε €126 εκ., για χορηγίες σε €17 εκ., ενώ για σχέδια και άλλα έργα σε €35 εκ..

Ο Υπουργός Εργασίας ακολούθως αναφέρθηκε στα ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου του τα οποία έχουν ήδη δρομολογηθεί και αναμένεται να προχωρήσουν ή να ολοκληρωθούν εντός του 2024. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη ρύθμιση παραχώρησης ανεργιακού επιδόματος σε άτομα που αποχώρησαν από την εργασία τους μέσω σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης, στην ολοκλήρωση της εξέτασης του καθεστώτος απασχόλησης των εργαζομένων στα απογευματινά και βραδινά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ενώ υπογράμμισε την επίτευξη της ενδιάμεσης συμφωνίας για την ΑΤΑ. Ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στο διάταγμα που εξέδωσε τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους για την προστασία των εργαζομένων που εκτελούν υπαίθριες εργασίες σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και στην πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου για την τηλεργασία.

Σε σχέση με την καταβολή συντάξεων και άλλων παροχών εντός ενός μηνός, ο Υπουργός αφού αναφέρθηκε στην εφαρμογή του πρώτου σκέλους του σχεδιασμού από τον Σεπτέμβριο του 2023, όπου οι εργαζόμενοι που συνταξιοδοτούνται στο 65ο έτος της ηλικίας τους ξεκίνησαν ήδη να λαμβάνουν σύνταξη ένα μήνα μετά από τη συμπλήρωση του 65ου έτους, από τις αρχές του 2024 αυτό θα αφορά και εργαζόμενους, οι οποίοι επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος. Παράλληλα, συνεχίζεται η προσπάθεια υλοποίησης του σχεδιασμού για την έγκαιρη καταβολή των πλείστων παροχών που καταβάλλονται από το τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες. Ακόμα, αναφέρθηκε στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στην υποβολή πρότασης για στοχευμένη ελάφρυνση της αναλογιστικής μείωσης του 12%, με την οποία θα επωφεληθεί σημαντικό ποσοστό των επηρεαζόμενων συνταξιούχων χωρίς να επηρεάζεται η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και χωρίς να προκύπτει αύξηση των εισφορών για εργαζόμενους και εργοδότες. Παράλληλα στόχος του Υπουργείου είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να δημοσιοποιηθεί η πρόταση και να τεθεί σε εφαρμογή το διάταγμα για τον κατώτατο μισθό το οποίο θα έχει διάρκεια ισχύος δύο έτη.

Ακολούθως, ο Υπουργός Εργασίας έκανε εκτενή αναφορά στις βασικές πολιτικές προτεραιότητες του Υπουργείου. Στόχος του, ανέφερε, είναι η προετοιμασία για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, για την οποία στόχος είναι να ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη, να προωθηθεί η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της Κοινωνικής Ασφάλισης αλλά και στοχευμένες διορθωτικές παρεμβάσεις που θα προηγηθούν της μεταρρύθμισης στη βάση των δυνατοτήτων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης, για την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής απασχόλησης, ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι θα αξιοποιηθούν τα εργαλεία που διαθέτει το Υπουργείο για την αποτελεσματική παρακολούθηση της απασχόλησης, θα ενισχυθεί η απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και θα βελτιωθεί η ανταπόκριση στις ανάγκες στελέχωσης της αγοράς εργασίας. Σε ό,τι αφορά στην καλύτερη ρύθμιση των όρων και των συνθηκών εργασίας, σημειώθηκε ότι θα βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο της εργασίας, θα διαμορφωθεί σχέδιο δράσης για την επέκταση της κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις, αλλά και θα προωθηθεί η θεσμοθέτηση βασικής εκπαίδευσης ασφάλειας και υγείας. Επίσης, επιδίωξη του Υπουργείου είναι η προώθηση σύγχρονης επαγγελματικής ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού της χώρας, μέσω της ανάπτυξης σύγχρονης επαγγελματικής κουλτούρας, της παροχής κοινωνικά στοχευμένης επαγγελματικής μάθησης και της προώθησης επαγγελματικής εξειδίκευσης και πιστοποίησης. Τέλος, ο Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, η οποία θα επιτευχθεί με την επιτάχυνση της εξέτασης και της ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών, με την έγκαιρη καταβολή παροχών και επιδομάτων.