Ειδησεογραφικό Πρακτορείο

Ειδησεογραφικό Πρακτορείο

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023

Ανακοίνωση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας για αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου


 

Ανακοίνωση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας για αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου

Τροποποίηση του Άρθρου 13 των περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμων του 2014 έως 2022 και εναρμονιστικό νομοσχέδιο «Ο περί της Προσβασιμότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών Νόμος του 2023»

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την τροποποίηση του άρθρου 13 του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμων του 2014 έως 2022.

Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι η μη διακοπή της καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε άτομα με αναπηρία όταν έχουν εγγεγραμμένη στο όνομα τους την κατοικία συγγενών τους, κυρίως γονέων, η οποία δεν ξεπερνά τα τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα και την οποία δεν μπορούν να αξιοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο επειδή η εν λόγω περιουσία είναι υποκείμενη σε δικαίωμα επικαρπίας εφ’ όρου ζωής.

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας κα Μαριλένα Ευαγγέλου δήλωσε μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου: «Η τροποποίηση αφορά μόνο άτομα με αναπηρία, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι γονείς τους ή συγγενείς τους, με σκοπό να διασφαλίσουν τα ευάλωτα παιδιά τους ή συγγενείς τους μετά που οι ίδιοι θα έχουν φύγει από τη ζωή, μεταβιβάζουν σε αυτούς με το δικαίωμα επικαρπίας την κατοικία στην οποία διαμένουν».

Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το εναρμονιστικό νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Προσβασιμότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών Νόμος του 2023».

Σκοπός του εναρμονιστικού αυτού νομοσχεδίου είναι η μεταφορά της «Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών» στο Κυπριακό Δίκαιο.

Με το νέο νομικό πλαίσιο θεσπίζονται οι απαιτήσεις προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες αλλά και άλλους ευάλωτους καταναλωτές, όπως ηλικιωμένοι και καταναλωτές που αντιμετωπίζουν λειτουργικούς περιορισμούς στην όραση, ακοή, ομιλία, αφή και αντίληψη, για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που θα διατίθενται στην αγορά μετά τις 28 Ιουνίου 2025.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας αφορούν επί του παρόντος σε ψηφιακά προϊόντα όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλέφωνα, λογισμικά, αυτόματες ταμειακές μηχανές, κ.ά., και σε υπηρεσίες όπως διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, sms, κ.ά.